Fitness

Vi tilbyder dig fitness træning i en klasse for sig selv. Her skaber vi resultater der kan mærkes, ses og føles. Uddannede instruktører hjælper dig til at nå dine mål.

 Anti Doping Danmark

Som medlem hos Water & Wellness Fitness kan du blive udpeget til dopingkontrol af kontrollanter fra Anti Doping Danmark (ADD).

Dette indebærer, at du skal aflægge en urinprøve inden du forlader Water & Wellness Fitness. Prøven kan ikke afgives på et senere tidspunkt.

Undlader du at gennemføre kontrollen, eller testes du positiv, er sanktionen udelukkelse i mindst 2 år fra Water & Wellness Fitness samt alle andre centre, som har en samarbejdsaftale med ADD.

Din sanktion vil være registreret i Dopingregistret indtil den udløber.